Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 13 (2012) 2 Kunnen leerlingen wat ze moeten kunnen? Onderzoek naar de doorlopende leerlijn op het gebied van werkwoordspelling Samenvatting   PDF
Marjolein van der Horst, Huub van den Bergh, Jacqueline Evers-Vermeul
 
LTT, jaargang 13 (2012) 2 Kunnen we de moeilijkheid van teksten meten? Naar concrete maten voor de referentieniveaus Samenvatting   PDF
Hilde Hacquebord
 
LTT, jaargang 9 (2008) 2 Lang leve het lezen voor de lijst Samenvatting   PDF
Joop Dirksen
 
LTT, jaargang 7 (2006) 1 Leerlijnen in het vreemdetalenonderwijs Samenvatting   PDF
Erik Kwakernaak
 
LTT, jaargang 8 (2007) 1 Leerstijlen, dan wel denkstijlen als uitgangspunt voor vakdidactische ontwikkeling Samenvatting   PDF
Jan Kaldeway
 
LTT, jaargang 13 (2012) 4 Leesbare teksten? Over de invloed van structuurmarkeringen op het tekstbegrip en de tekstwaardering van zwakke en sterke lezers Samenvatting   PDF
Wendy van Dooren, Huub van den Bergh, Jacqueline Evers-Vermeul
 
LTT, jaargang 18 (2017) 1 Leesstrategieën: Evidence-based of Nieuw Nederlands? Een experimentele studie in 4 vwo Samenvatting   PDF
Lianne Schuppert, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 18 (2017) 1 Leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht taalonderwijs; Aandacht voor inhoud versus grammatica tijdens het observeren van peer-model video’s Samenvatting   PDF
Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma, Peter Bimmel
 
LTT, jaargang 16 (2015) 1 Leren door zien lezen. Observerend leren bij leesvaardigheid in 3 vwo Samenvatting   PDF
Tinka Keehnen, Martine Braaksma, Martien de Boer
 
LTT, jaargang 13 (2012) 1 Leren lezen in het Engels op de basisschool Samenvatting   PDF
Ans van Berkel
 
LTT, jaargang 4 (2003) 3 Lezen en schrijven in eerste en vreemde taal. Een introductie op het NELSON-project Samenvatting   PDF
Amos van Gelderen, Rob Schoonen, Marie Stevenson
 
LTT, jaargang 12 (2011) 3 Lezen loont een leven lang: De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren Samenvatting   PDF
Suzanne Mol, Adriana Bus
 
LTT, jaargang 8 (2007) 3 Literatuur leren lezen door vragen stellen; effect op verhaalwaardering Samenvatting   PDF
Tanja Janssen, Martine Braaksma
 
LTT, jaargang 9 (2008) 2 Literatuuronderwijs en de ontwikkeling van leesmotivatie in de Tweede Fase Samenvatting   PDF
Theo Witte, Gert Rijlaarsdam, Dick Schram
 
LTT, jaargang 5 (2004) 1 Literatuuronderwijs van Mammoetwet naar Tweede Fase: trends en effecten empirisch onderzocht Samenvatting   PDF
Marc Verboord
 
LTT, jaargang 4 (2003) 3 Luisteren in een tweede taal: het effect van twee mogelijke trainingsmethodes Samenvatting   PDF
Petra Poelmans
 
LTT, jaargang 18 (2017) 2 Maria van der Aalsvoort, Vensters op vakontwikkeling. De betwiste invoering van taalkunde in het examenprogramma Nederlands havo/vwo (1988-2008). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2016. Samenvatting   PDF
Amos van Gelderen
 
LTT, jaargang 6 (2005) 2 Meer is meer. Het cumulatieve effect van retorische zetten Samenvatting   PDF
Jannemieke van de Gein
 
LTT, jaargang 5 (2004) 1 Meertaligheid in multicultureel Europa: de status van immigrantentalen thuis en op school Samenvatting   PDF
Guus Extra, Kutlay Yagmur
 
LTT, jaargang 3 (2002) 1 Meertaligheid op Marokkaanse elektronische prikborden Samenvatting   PDF
Louis Boumans
 
LTT, jaargang 16 (2015) 4 Met blind typen beter spellen en stellen op de computer Samenvatting   PDF
Henny van der Meijden, Mariëtte Tesselhof
 
LTT, jaargang 3 (2002) 2 MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht Samenvatting   PDF
Ton Koenraad, Lien Goedemé
 
LTT, jaargang 16 (2015) 4 Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders? Samenvatting   PDF
Ard Elzenga, Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 2 (2001) 4 Motivation und Lernerautonomie Samenvatting   PDF
Thomas Schulian
 
LTT, jaargang 10 (2009) 1 Motiverend literatuuronderwijs met eigentijdse literatuur. De receptie van multiculturele teksten door havo- en vwo-scholieren Samenvatting   PDF
Marianne Hermans
 
201 - 225 van 355 items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1566-2713