Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 13 (2012) 3 Het beoordelen van leerlingteksten met behulp van een schaalmodel Samenvatting   PDF
Eveline Pollmann, Joanneke Prenger, Kees de Glopper
 
LTT, jaargang 1 (2000) 4 Het deelvak Duits 1 op het vwo – een evaluatie door docenten over het schooljaar 1998-99 Samenvatting   PDF
Sidonie Rademaker
 
LTT, jaargang 11 (2010) 1 Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen Samenvatting   PDF
Tanja Janssen, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 20 (2019) 1 Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement van lagereschoolkinderen Samenvatting   PDF
Elena Schutjes
 
LTT, jaargang 2 (2001) 1 Het Engels als lingua franca Samenvatting   PDF
Arthur van Essen
 
LTT, jaargang 11 (2010) 4 Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen Samenvatting   PDF
Machteld Moonen, Evelien Stoutjesdijk, Rick de Graaff, Alessandra Corda
 
LTT, jaargang 2 (2001) 3 Het Europees Referentiekader Samenvatting   PDF
John de Jong
 
LTT, jaargang 8 (2007) 1 Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen Samenvatting   PDF
Ton Koet, Willy Weijdema
 
LTT, jaargang 12 (2011) 2 Het gebruik van T1 tijdens schrijven in T2 Samenvatting   PDF
Daphne van Weijen, Huub van den Bergh, Gert Rijlaarsdam
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Het leesdossier in een elektronische leeromgeving Samenvatting   PDF
Ad van der Logt
 
LTT, jaargang 10 (2009) 3 Het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen Samenvatting   PDF
Mia Stokmans, Peter Broeder
 
LTT, jaargang 9 (2008) 4 Het leren lezen in Engels als vreemde taal; een onderzoek naar leraren-in-opleiding Samenvatting   PDF
Simone Reis, Kees van Esch, Piet-Hein van de Ven
 
LTT, jaargang 19 (2018) 2 Het meten van tekststructurele vaardigheden; Invloeden van aantal tekstelementen en tekstgenre Samenvatting   PDF
Zoë Schreurs, Hans Kuhlemeier, Uriël Schuurs
 
LTT, jaargang 13 (2012) 4 Het nut van de rode pen. Of, hoe en wanneer correctie bijdraagt aan de schriftelijke taalvaardigheid van tweedetaalleerders Samenvatting   PDF
Catharine van Beuningen
 
LTT, jaargang 14 (2013) 2 Het schoolexamen Nederlands havo/vwo in kaart Samenvatting   PDF
Theun Meestringa, Clary Ravesloot
 
LTT, jaargang 1 (2000) 2 Het talenaanbod in de tweede fase: deelvakken als specialisatie Samenvatting   PDF
Gé Stoks
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Het vak Nederlands in het praktijkonderwijs Samenvatting   PDF
Tiddo Ekens
 
LTT, jaargang 12 (2011) 2 Het verbeteren van tekstbegrip met behulp van sorteertaken Samenvatting   PDF
Lotte Vermeij
 
LTT, jaargang 18 (2017) 3 Historische oorzaak-gevolgrelaties in vier taalvormen Samenvatting   PDF
Terence Honing, Arie Wilschut
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Hoe begrijpelijk en aantrekkelijk zijn studieboekteksten op het vmbo? Samenvatting   PDF
Jentine Land, Ted Sanders
 
LTT, jaargang 14 (2013) 4 Hoe eerder, hoe beter? Meningen en ervaringen bij Engels in groep 1 en groep 3 op de basisschool Samenvatting   PDF
Vanessa Ruth Lobo
 
LTT, jaargang 19 (2018) 1 Hoe goed spreken leerlingen Engels als zij het voortgezet onderwijs verlaten? De ERK-streefniveaus onderzocht Samenvatting   PDF
Daniela Fasoglio, Dirk Tuin
 
LTT, jaargang 6 (2005) 4 Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden Samenvatting   PDF
Judith Kamalski, Ted Sanders, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 16 (2015) 4 Hoe leren álle leerlingen in klassen van dertig goed moderne vreemde talen spreken? Samenvatting   PDF
Esther de Vrind
 
LTT, jaargang 1 (2000) 3 Hoe moeilijk is de Engelse spelling voor Nederlandse leerlingen? Samenvatting   PDF
Ans van Berkel
 
151 - 175 van 355 items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1566-2713