LTT, jaargang 16 (2015) 4

LTT, jaargang 16 (2015) 4

Henny van der Meijden, Mariëtte Tesselhof Samenvatting pdf
Met blind typen beter spellen en stellen op de computer 3-15
Ard Elzenga, Rick de Graaff Samenvatting pdf
Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders? 16-26
Hiske Feenstra, Karen Keune, Henk Pander Maat, Theo Eggen, Ted Sanders Samenvatting pdf
Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers 27-42
Esther de Vrind Samenvatting pdf
Hoe leren álle leerlingen in klassen van dertig goed moderne vreemde talen spreken? 43-45


ISSN: 1566-2713