Nieuws over Nieuwsbegrip; Over de uitkomsten en interpretatie van een studie naar de effecten van onderwijs in strategieën voor begrijpend lezen

Kees de Glopper

Samenvatting

Kees de Glopper bespreekt het proefschrift van Mariska Okkinga: Teaching reading strategies in classrooms. Does it work? Daarin doet zij verslag van een tweejarige experimentele studie op 10 vmbo-scholen  naar de effecten van Nieuwsbegrip, de methode voor begrijpend lezen die ontwikkeld is door de CED-groep. De uitkomsten zijn teleurstellend voor wie waarde hecht aan onderwijs in leesstrategieën: Nieuwsbegrip heeft na één en ook na twee jaar geen hoofdeffect op begrijpend lezen. Niettemin geeft het onderzoek van Mariska Okkinga stof tot nadenken, stelt De Glopper. Reden om het uitgebreid te bespreken en stil te staan bij de betekenis ervan voor het onderzoek naar en de praktijk van het onderwijs in begrijpend lezen.


Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.