Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven

Klaske Elving, Huub van den Bergh

Samenvatting

Havo 5-leerlingen slagen er onvoldoende in om coherente teksten te schrijven. Vaak bestaan de teksten die zij schrijven voor het schoolexamen (veelal betogen, beschouwingen) uit losse mededelingen, zonder onderling verband. Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten of de topical structure analysis (TSA) als pre- of postwriting activity een effectief didactisch middel is om havisten coherente teksten te leren schrijven. Hun vraag impliceert niet alleen onderzoek naar het effect van het TSA-diagram, maar ook naar het didactisch meest geschikte moment om het aan te bieden: als voorbereiding op het daadwerkelijke schrijven of als revisie-instrument achteraf. In deze studie blijkt het TSA-diagram significant betere teksten op te leveren als het wordt ingezet op het moment dat de leerling zijn tekst gaat herschrijven. De havo 5-leerling kan op deze manier relatief eenvoudig controleren of hij in zijn tekst de deelonderwerpen en de bijbehorende verdieping op een logische, coherente manier presenteert.


Trefwoorden


Nederlands; schrijfvaardigheid; didactiek; havo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.