LTM, jaargang 105 (2018) special

LTM, jaargang 105 (2018) special

Jasmijn Bloemert, Kees de Glopper, Wander Lowie, Clary Ravesloot, Klaas van Veen & Johan Graus (Red.). (2018). Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk. Utrecht: Levende Talen. Isbn 978 90 821 5822 9, 104 blz.
Martijn Koek Samenvatting pdf
Frustratie is goed: Kritisch denken in de literatuurles 6-9
Esther de Vrind Samenvatting pdf
De SpeakTeach-didactiek 10-15
Klaas van Veen Samenvatting pdf
Helder gedacht en helder geschreven 16-17
Klaske Elving, Huub van den Bergh Samenvatting pdf
‘We leren nu ook hóé je moet schrijven’: Didactische boosts voor het schrijfonderwijs in havo 4 18-21
Johan Graus Samenvatting pdf
Grammatica in de lerarenopleiding 22-27
Rick de Graaff, Wander Lowie Samenvatting pdf
Met taal kunnen we de wereld aan 28-29
Jasmijn Bloemert, Edith Konijn Samenvatting pdf
Een Macbeth-module in transitie 30-35
Sebastiaan Dönszelmann Samenvatting pdf
Doeltaal Leertaal: Over bibberen aan de rand van het taalbad en docenten-taalbewustzijn 36-37
Leslie Piggott Samenvatting pdf
Grammatica-instructie? Kan wel, hoeft niet 40-43
Peter-Arno Coppen, Theo Witte Samenvatting pdf
Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk 44-45
Robert Chamalaun, Mirjam Ernestus Samenvatting pdf
Waarom krijgen leerlingen de Nederlandse werkwoordspelling zo moeilijk onder de knie? 46-51
Elisabeth Lehrner-te Lindert Samenvatting pdf
Leesvaardigheid met literatuur: Een Duits jeugdboek in de onderbouw 52-57
Eline van Batenburg, Annika Groeneveld Samenvatting pdf
Durf te spreken! Hoe bevorder je de gespreksvaardigheid van leerlingen in onvoorspelbare situaties? 58-63
Gert Rijlaarsdam, Tanja Janssen Samenvatting pdf
Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden 64-65
Hans Das Samenvatting pdf
Hoe lezen leerlingen poëzie en wat betekent dat voor onze lessen? Een onderzoek naar de ontwikkeling van het lyrisch vermogen als impuls voor het poëzieonderwijs 66-71
Astrid Eelkema, Jos de Ridder Samenvatting pdf
Feed-up, feedback en feedforward in schrijfopdrachten mvt 72-77
Nienke Smit, Marijn van Dijk Samenvatting pdf
Horen, zien en vragen: Op zoek naar rijke talige interactie in de les Engels 78-81
Liesbeth de Ruiter Samenvatting pdf
De onderzoekende docent: Systematisch aan de slag met onderwijsverbetering 82-83
Inge Elferink, Matthias Mitzschke, Gerda Bosveld, Gerben Koops Samenvatting pdf
En route pour augmenter la motivation; Auf dem Weg zu mehr Motivation 84-89
Wim Gombert, Audrey Rousse-Malpat, Marjolijn Verspoor Samenvatting pdf
J’AIMe parler français 90-93


ISSN: 1566-2705