RTTI, OBIT, Bloom en het vreemdetalenonderwijs

Erik Kwakernaak

Samenvatting

De nascholingsmarkt is gecommercialiseerd. Heeft dat nadelen voor de kwaliteit van het aanbod, bijvoorbeeld van nieuwe leerdoeltaxonomieën als RTTI en OBIT? En hoe steken deze instrumenten af bij de herziene taxonomie van Bloom?

Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; leerdoel; taxonomie; nascholing

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.